Privacybeleid

Bij de Groente & Fruitbrigade vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom informeren we je in dit document over hoe wij persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Groente & Fruitbrigade persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

  • Wanneer je als vrijwilliger bij de Groente & Fruitbrigade wilt meehelpen, zullen wij je contactgegevens, je motivatiebrief en de gegevens uit je CV verwerken;
  • Wij verwerken contactgegevens als je leverancier of opdrachtnemer bent voor de Groente & Fruitbrigade;
  • Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrieven van de Groente & Fruitbrigade, zullen we je naam en e-mailadres verwerken;
  • Wanneer je onze website bezoekt, verzamelt de Groente & Fruitbrigade gegevens waaruit jouw interesses kunnen worden afgeleid, zoals websitebezoek, social media gebruik of locatiegegevens. Dit gebeurt door middel van cookies, hiervoor wordt van tevoren om jouw toestemming gevraagd. Onze servers kunnen voorts door middel van cookies automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites.

De Groente & Fruitbrigade draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van je persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is en ook zullen we je gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van jou toestemming voor hebben gekregen. Je kunt je toestemming altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot je persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat je gegevens altijd goed beveiligd zijn. Je persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat je niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.