Inspectie voedselveiligheid

Inspectie voedselveiligheid op 2 locaties

Net als de voedselbanken, worden ook onze locaties ieder jaar gecontroleerd op voedselveiligheid. Of, zoals de keurende instantie het plechtig zegt:
“het certificaat is een officiële waardering voor de manier waarop uw bedrijf de voedselveiligheid beheerst.”

In januari was er zowel inspectie bij locatie Poeldijk als bij de – inmiddels gesloten – locatie in Ens (deze is verhuisd naar Nagele). We zijn trots te kunnen melden dat beide locaties de test met vlag en wimpel hebben doorstaan.

Het toegestuurde certificaat gaat vergezeld met felicitaties van de keurende instantie én van nog een mooie plechtige zin:
“… en hoop dat u deze felicitaties ook wilt doorgeven aan alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Een dergelijk goed resultaat kan alleen maar tot stand zijn gekomen door de inzet van alle betrokkenen, op ieder niveau.”

Bij deze, brigadiers. Top gedaan!