Persbericht: 10 miljoen kilo gered groente en fruit

Persbericht | 29 juni 2024 |  

Groente & Fruitbrigade passeert mijlpaal van 10 miljoen kilo verse groente en fruit voor voedselbankklanten.

De Groente & Fruitbrigade kondigt met trots aan dat zij de grens van 10 miljoen kilo verse groente en fruit hebben gepasseerd in hun donaties aan voedselbanken. Groente & Fruitbrigade is opgericht in 2018 om groente en fruit te redden van verspilling en te doneren aan voedselbanken en is uitgegroeid tot een essentiële schakel in de voedselhulp voor kwetsbare groepen in Nederland. Afgelopen week bereikte de Groente & Fruitbrigade deze mijlpaal, waarbij bestuurslid Mary van Hoek-Hendriks symbolisch de 10 miljoenste kilo overhandigde aan Henk Staghouwer, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Voedselbanken, op het hoofdkantoor van de vereniging.

cheque Rabo Impactfonds

Henk Staghouwer (voorzitter Vereniging Nederlandse Voedselbanken) neemt 10 miljoenste kilo in ontvangst van Mary van Hoek-Hendriks (bestuurslid Groente & Fruitbrigade).
Foto: Willem Mes Photography

Door samen te werken met telers, kwekers en handelsbedrijven die overschotten of niet-commerciële producten doneren, heeft de Groente & Fruitbrigade een effectief systeem opgezet om voedselverspilling tegen te gaan en tegelijkertijd voedselonzekerheid te verminderen.

Start Groente & Fruitbrigade

Groente & Fruitbrigade is opgericht in 2018 om groente en fruit te redden van verspilling en te doneren aan voedselbanken, zodat zij hun klanten een vers en gezond aanbod kunnen bieden in hun wekelijkse voedselhulp. Het initiatief startte op het Freshpark in Poeldijk met een klein team betrokken vrijwilligers, een vorkheftruck, een loods en de eerste donateur van groente en fruit. Na een indrukwekkende groei is de Groente & Fruitbrigade inmiddels met meer dan 75 vrijwilligers, drie strategisch gelegen sorteer- en distributielocaties in Poeldijk, Venlo en Nagele en een landelijke dekking naar voedselbanken een gevestigde organisatie geworden.

Mijlpaal in donatie aan voedselbanken

Afgelopen week bereikte Groente & Fruitbrigade de mijlpaal van de 10 miljoenste kilo groente en fruit die sinds oprichting verstrekt werd aan de voedselbank. Bestuurslid Mary van Hoek-Hendriks van Groente & Fruitbrigade reikte deze symbolisch uit aan Henk Staghouwer, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Voedselbanken. “Groente & Fruitbrigade levert een cruciale bijdrage aan onze voedselhulp. Niet alleen door de grote hoeveelheden, maar vooral ook door de gezondheidswaarde van deze verse producten. Ze zijn hiermee een onmisbare partner in onze missie om goed en gezond voedsel beschikbaar te stellen voor iedereen.”

Voedselverspilling tegengaan

Groente & Fruitbrigade ontvangt groente en fruit vanuit verschillende schakels in de agrifood keten. Van telers en kwekers die kampen met groente en fruit die niet aan het schoonheidsideaal voldoen tot overschotten bij handelsbedrijven. Inmiddels zijn er ook een aantal partijen aangesloten vanuit maatschappelijke betrokkenheid en schenken groente en fruit aan de Groente & Fruitbrigade. “We hebben ons sinds oprichting gefocust op het opbouwen van volume en het bestendigen van onze organisatie. Onze focus naar de toekomst ligt op het creëren van meer variatie en het aanboren van nieuwe leveranciers eerder in de keten. Hiermee willen we een volwaardig jaarrond en gevarieerd aanbod bieden aan de voedselbankklant. Iedereen zou toegang moeten hebben tot goed voedsel. Daar dragen wij met onze vrijwilligers graag aan bij. Mensen die zich hierbij aan willen sluiten zijn van harte welkom, als vrijwilliger of als leverancier,” aldus Mary van Hoek-Hendriks.

Donatie Rabo Impactfonds

cheque Rabo Impactfonds

Blij met donatie uit het Rabo Impactfonds

Wij zijn blij verrast met een mooie donatie uit het Rabo Impactfonds van €6.000.

Namens de stichting hadden wij een aanvraag voor een donatie ingediend om geld in te zamelen voor de aanschaf van een kuubskisten-kantelaar voor locatie Poeldijk. Hiermee geven wij onze vrijwilligers een fijne werkplek, zodat zij ook in de toekomst grotere hoeveelheden groente en fruit kunnen verwerken voor klanten van de voedselbank.

Inmiddels zijn de eerste kuubskisten over de kuubskisten-kantelaar verwerkt. Ons project sluit aan bij de thema’s Banking4Food en de transitie naar een meer inclusieve samenleving. Vanuit het Rabo Impactfonds ondersteunt de Rabobank verenigingen en stichtingen die een maatschappelijk project initiëren dat bij voorkeur aansluit bij één van de thema’s. Meer informatie is te vinden op hun website www.rabobank.nl/lokale-bank/westland/onze-cooperatieve-bijdrage

Inspectie voedselveiligheid

Inspectie voedselveiligheid op 2 locaties

Net als de voedselbanken, worden ook onze locaties ieder jaar gecontroleerd op voedselveiligheid. Of, zoals de keurende instantie het plechtig zegt:
“het certificaat is een officiële waardering voor de manier waarop uw bedrijf de voedselveiligheid beheerst.”

In januari was er zowel inspectie bij locatie Poeldijk als bij de – inmiddels gesloten – locatie in Ens (deze is verhuisd naar Nagele). We zijn trots te kunnen melden dat beide locaties de test met vlag en wimpel hebben doorstaan.

Het toegestuurde certificaat gaat vergezeld met felicitaties van de keurende instantie én van nog een mooie plechtige zin:
“… en hoop dat u deze felicitaties ook wilt doorgeven aan alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Een dergelijk goed resultaat kan alleen maar tot stand zijn gekomen door de inzet van alle betrokkenen, op ieder niveau.”

Bij deze, brigadiers. Top gedaan!

Twee nieuwe HUBs locatie Poeldijk

HUBs locatie Poeldijk

Iedere week is het een logistieke uitdaging om ervoor te zorgen dat aan ons gedoneerd groente & fruit op tijd bij de distributiecentra (DC) van Voedselbanken Nederland terecht komt, van waaruit ze naar de uiteindelijke voedselbanken gaan.

Om dat proces te versnellen is ergens vorig jaar een pilot gestart met een zogenaamde HUB. Een deel van de producten werd vanuit onze locatie in Poeldijk naar een centraal punt gebracht  – in dit geval HUB Voedselbank Dordrecht – en vonden van daaruit hun weg naar voedselbanken in die regio.

Naar aanleiding van de goede ervaringen komen er vanaf volgende week 2 nieuwe HUBs bij: in Spijkenisse en Gouda.

Voordelen: de voedselbanken ontvangen hun product via de HUB vaak 1 of meerdere dagen eerder dan wanneer de route via een DC gaat en de producten hebben minder transportkilometers gemaakt als ze op de uiteindelijke bestemming zijn.

Wat is een hub?
Een hub binnen de logistieke sector wordt vaak gezien als een centrale locatie. Hier worden alle producten en goederen afgeleverd die bestemd zijn voor die regio. In de hub kunnen deze producten of goederen tijdelijk opgeslagen of gecombineerd worden met andere verzendingen.

Veel voldoening als vrijwilliger coördinator fust 

Vrijwilliger coordinator fust arie schellevis

“Ik heb mijn draai gevonden. Alles staat op de rails. Dit geeft me veel voldoening. Ik zie er zondag al naar uit dat ik op dinsdag weer naar Poeldijk mag om mee te helpen.”

Arie Schellevis

Vrijwilliger coördinator fust, Groente & Fruitbrigade

Wat is fust?

Telers en handelaren in de groente en fruit werken met statiegeldkratten, ook wel fust genoemd. Het fust van de gedoneerde groente en fruit moet dan ook altijd retour naar zijn eigenaars. Hiermee zijn grote bedragen gemoeid. Een goede organisatie en administratie hiervan is belangrijk voor het voortbestaan van de Groente & Fruitbrigade.

Veel voldoening als vrijwilliger coördinator fust 

Arie Schellevis is gevraagd voor de Groente & Fruitbrigade op basis van zijn werkervaring in het fust bij The Greenery. Hij was met pensioen en de brigade kon iemand met zijn kennis goed gebruiken. “Ik startte in december 2020 en heb sindsdien mijn draai gevonden. Alles staat op de rails. Dit geeft me veel voldoening. Ik zie er zondag al naar uit dat ik op dinsdag weer naar Poeldijk mag om mee te helpen.”

Hoe ziet de werkdag van een vrijwilliger coördinator fust er uit?

Hoewel Arie’s werkdag de dinsdag is, geeft hij direct aan ook op andere momenten thuis achter de computer te kruipen. Hij houdt dan de in- en uitgaande goederenstroom in de gaten. “Deze moet overeenkomen met de bonnen die we van de leveranciers krijgen.”

Over de dinsdagen in Poeldijk vertelt hij: “Wanneer ik op dinsdag op de brigade kom, start ik de pc op en ga koffie halen. Dan ga ik langs bij de locatie-coördinator om te vragen of er deze week bijzonderheden waren; pak de administratie van de week uit het bakje en installeer me achter de pc. Ik verwerk alle administratie, bekijk de ingekomen email en beantwoord deze en bij spoed pak ik de telefoon.”

Tegen die tijd komt het eerste distributiecentrum haar fust inleveren, en Arie vertelt verder: “Soms help ik met lossen, als er tijd voor is. Dan tel ik het aangeleverde fust en laat de chauffeur de bon met aantallen aftekenen of bespreek eventuele verschillen. Soms neem ik dan nog contact op met anderen om te kijken naar een oplossing. Sinds vorig jaar heb ik iedereen ingelicht hoe ze het op papier moeten zetten en dat ze eventueel ook per mail kunnen doorgeven wat ze komen brengen.”

Dan is het tijd voor de middagpauze en de boterhammen. Na de lunch komen er meestal meerdere distributiecentra fust brengen en dan vliegt de tijd. “Als het even rustig blijft maak ik de koffiemachine schoon, dat hoort er ook bij! Tussendoor help ik soms bij opstapelen en uitsorteren van de groente en fruit. Aan het einde van de dag sorteren we het fust uit en bekijk ik of er een vracht leeg fust afgevoerd kan worden naar een leverancier. Ik maak de bonnen gereed en mail deze naar de betreffende leverancier zodat ze opgehaald kunnen worden. Of onze chauffeur brengt ze weg, net hoe het uitkomt.”

“En dan… is het weer tijd om naar het vrouwtje te gaan, op naar de prak.”