Persbericht: 10 miljoen kilo gered groente en fruit

Persbericht | 29 juni 2024 |  

Groente & Fruitbrigade passeert mijlpaal van 10 miljoen kilo verse groente en fruit voor voedselbankklanten.

De Groente & Fruitbrigade kondigt met trots aan dat zij de grens van 10 miljoen kilo verse groente en fruit hebben gepasseerd in hun donaties aan voedselbanken. Groente & Fruitbrigade is opgericht in 2018 om groente en fruit te redden van verspilling en te doneren aan voedselbanken en is uitgegroeid tot een essentiële schakel in de voedselhulp voor kwetsbare groepen in Nederland. Afgelopen week bereikte de Groente & Fruitbrigade deze mijlpaal, waarbij bestuurslid Mary van Hoek-Hendriks symbolisch de 10 miljoenste kilo overhandigde aan Henk Staghouwer, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Voedselbanken, op het hoofdkantoor van de vereniging.

cheque Rabo Impactfonds

Henk Staghouwer (voorzitter Vereniging Nederlandse Voedselbanken) neemt 10 miljoenste kilo in ontvangst van Mary van Hoek-Hendriks (bestuurslid Groente & Fruitbrigade).
Foto: Willem Mes Photography

Door samen te werken met telers, kwekers en handelsbedrijven die overschotten of niet-commerciële producten doneren, heeft de Groente & Fruitbrigade een effectief systeem opgezet om voedselverspilling tegen te gaan en tegelijkertijd voedselonzekerheid te verminderen.

Start Groente & Fruitbrigade

Groente & Fruitbrigade is opgericht in 2018 om groente en fruit te redden van verspilling en te doneren aan voedselbanken, zodat zij hun klanten een vers en gezond aanbod kunnen bieden in hun wekelijkse voedselhulp. Het initiatief startte op het Freshpark in Poeldijk met een klein team betrokken vrijwilligers, een vorkheftruck, een loods en de eerste donateur van groente en fruit. Na een indrukwekkende groei is de Groente & Fruitbrigade inmiddels met meer dan 75 vrijwilligers, drie strategisch gelegen sorteer- en distributielocaties in Poeldijk, Venlo en Nagele en een landelijke dekking naar voedselbanken een gevestigde organisatie geworden.

Mijlpaal in donatie aan voedselbanken

Afgelopen week bereikte Groente & Fruitbrigade de mijlpaal van de 10 miljoenste kilo groente en fruit die sinds oprichting verstrekt werd aan de voedselbank. Bestuurslid Mary van Hoek-Hendriks van Groente & Fruitbrigade reikte deze symbolisch uit aan Henk Staghouwer, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Voedselbanken. “Groente & Fruitbrigade levert een cruciale bijdrage aan onze voedselhulp. Niet alleen door de grote hoeveelheden, maar vooral ook door de gezondheidswaarde van deze verse producten. Ze zijn hiermee een onmisbare partner in onze missie om goed en gezond voedsel beschikbaar te stellen voor iedereen.”

Voedselverspilling tegengaan

Groente & Fruitbrigade ontvangt groente en fruit vanuit verschillende schakels in de agrifood keten. Van telers en kwekers die kampen met groente en fruit die niet aan het schoonheidsideaal voldoen tot overschotten bij handelsbedrijven. Inmiddels zijn er ook een aantal partijen aangesloten vanuit maatschappelijke betrokkenheid en schenken groente en fruit aan de Groente & Fruitbrigade. “We hebben ons sinds oprichting gefocust op het opbouwen van volume en het bestendigen van onze organisatie. Onze focus naar de toekomst ligt op het creëren van meer variatie en het aanboren van nieuwe leveranciers eerder in de keten. Hiermee willen we een volwaardig jaarrond en gevarieerd aanbod bieden aan de voedselbankklant. Iedereen zou toegang moeten hebben tot goed voedsel. Daar dragen wij met onze vrijwilligers graag aan bij. Mensen die zich hierbij aan willen sluiten zijn van harte welkom, als vrijwilliger of als leverancier,” aldus Mary van Hoek-Hendriks.

“Ik houd van korte lijnen.”

cheque Rabo Impactfonds

Koos Konijn (69) werkt als vrijwilliger bij de Groente & Fruitbrigade (GFB) in Nagele. ‘De korte lijnen spreken me erg aan: maandag en soms ook dinsdag selecteren en verpakken, dinsdag en woensdag gaan de groente en het fruit naar de distributiecentra van Voedselbanken Nederland (VBN) waarna het vrijdag klaar ligt bij de voedselbanken voor de klanten’.

Koos waardeert het dat op deze wijze geen voedsel verspild wordt en dat er mensen met minder geld toch goed en gezond kunnen eten. Ooit bracht hij een overgebleven deel van zijn kerstpakket naar de voedselbank. Daar werd hij getroffen door het aantal mensen dat stond te wachten op uitlevering van voedselpakketten. Het motiveerde hem om bij de GFB als vrijwilliger aan het werk te gaan. Waar je snel resultaat ziet van je werk.

Koos werkt maandag de hele dag, dinsdag een halve en springt bij als er ergens op een bedrijf geselecteerd moet worden. Het komt met enige regelmaat voor dat een donateur meldt oogst over te hebben of dat er appels ter plekke op het bedrijf kunnen worden geplukt. Dan is het snel handelen want het gaat vaak om bederfelijke waar. De begin dit jaar in gebruik genomen loods van Mulder Magazijn in Nagele is voor hem een fijne vooruitgang. ‘We werken hier in een afgesloten loods met een warme kantine, dat is prettig’. Voor een buitenstaander is de loods in het vroege voorjaar best fris: ‘Als je doorwerkt blijf je lekker in beweging en warm’. Het team van betrokken vrijwilligers in Nagele is stevig gekleed en selecteert op topsnelheid de stroom aan regenboogwortelen, aardappelen, bieten, uien en overig groente en fruit dat over de band komt. Ze zijn het gerammel van de draaiende transportband gewend en wisselen ondertussen geanimeerd nieuwtjes uit. Aan het eind van de band doet Koos in hoog tempo de laatste selectie voordat de oogst in de bakken valt. Na de aardappelen komen vandaag nog pompoenen en regenboogwortelen op de band. Ze belanden allemaal keurig in de bakken die naar de noordelijke distributiecentra van VBN gaan.

Twee jaar geleden ging hij met pensioen na een werkzaam leven als elektrotechnicus. Koos heeft een actief bestaan: naast zijn werk bij de GFB mag hij graag wandelen en lezen. Ook houdt hij van klussen, maar met mate: voor je het weet, word je overal voor gevraagd. Koos komt uit de kop van Noord-Holland en woont nu al weer acht jaar met zijn vrouw in Emmeloord.

BioRomeo uit Ens, de grootste donateur van locatie Nagele

cheque Rabo Impactfonds

BioRomeo is een biologisch landbouwbedrijf aan de Zwijnsweg bij Ens, er wordt ongeveer zeventig hectaren land bebouwd. Voor de Groente & Fruitbrigade (GFB) is dit bedrijf een belangrijke donateur in de Noordoostpolder: er worden o.a. uien, bieten, wortelen, aardappelen en peulvruchten geteeld.

Tot eind vorig jaar bood het bedrijf  onderdak aan de brigade die daarvoor enige tijd in IJsselmuiden zat. Krispijn van den Dries (40) staat met Peter Keij en vader Digni aan het roer van BioRomeo. In de ruime, lichte kantine vertelt hij enthousiast over het bedrijf en de voedselproductie in de Noordoostpolder.

‘Onze producten zijn typische polderteelt, we verbouwen de verschillende gewassen op percelen van wisselende oppervlakten’. Krispijn is overtuigd biologische boer die zonder gewasbeschermingsmiddelen werkt en van korte lijnen houdt. Het komt hem goed uit dat de GFB dichtbij in Nagele zit en hem een deel van het uitsorteren en verpakken uit handen neemt. ‘Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk van de oogst wordt gebruikt voor consumptie, zo’n vijf à tien procent gaat naar de brigade’. Wie voorjaar 2024 in Nagele aan de band staat in de loods van Mulder ziet regelmatig de kuubskisten van BioRomeo langs komen. Vaak met regenboogwortelen, een in Duitsland populair gewas. ‘Regenboogwortelen zijn voor ons erg belangrijk, ze zijn lekker en gevarieerd van smaak’ vertelt Krispijn. Vooral de Duitsers weten dit product te waarderen, ze winnen nu ook in Nederland aan populariteit. Krispijn kende na zijn landbouwopleiding aan de Warmonderhof een gevarieerde loopbaan.

We werken direct op een verantwoorde wijze aan het voedsel voor de mensen. En geven voorlichting over duurzaam grondgebruik met oog voor de natuur. De GFB vormt voor BioRomeo een belangrijke schakel tegen voedselverspilling, daar werken we graag aan mee!’. BioRomeo is een geregistreerd leerbedrijf, waardoor er veel mensen voor kortere of langere tijd komen werken. Daardoor krijgt de GFB ook een bredere bekendheid.

Krispijn is sinds 2012 vennoot samen met zijn vader Digni van den Dries en Peter Keij. Ze hebben, afhankelijk van het seizoen, 5-10 mensen in loondienst.

BioRomeo bevindt zich aan de Zwijnsweg 5 in Ens: www.bioromeo.nl

Succesvolle open dag

cheque Rabo Impactfonds

Succesvolle Open Dag
Groente & Fruit Brigade
locatie Nagele

In Nagele beleefden we 29 mei j.l., dankzij de inzet van onze vrijwilligers en ondanks matig weer, een mooie open dag. Samen met medegebruiker Philadelphia Mag Er Zijn was de Mulderloods feestelijk ingericht met oogst, kuubskisten en infopanelen.

Tweemaal werd een demonstratie met de kantelaar en loopband uitgevoerd om een indruk van het werk te geven. Potentiële vrijwilligers kwamen langs om een kijkje te nemen en buurtbewoners grepen deze kans aan om te zien waar onze Brigade zich mee bezig houdt.

Een verrassing ’s middags was de komst van Peter Keij van BioRomeo met een bus vol stagiaires van de Warmonderhof, een agrarische opleiding in Dronten die de nadruk legt op biologische landbouw. Leuke gesprekken gehad en van gedachten gewisseld.

Door de vooraankondigingen in de media werden al een aantal nieuwe vrijwilligers binnengehaald, daarnaast was de open dag een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
GFB Bestuurslid Carel was uit Rotterdam gekomen en fixte en passant de laptop.

Locatiecoördinator Arie stond overal klaar om mensen te woord te staan, terwijl vrijwilligers het werk toelichtten en voor een heerlijke lunch zorgden met broodjes en soep.

Onze Groente & Fruit Brigade kijkt terug op een geslaagde open dag waarvoor vele mensen zich hebben ingezet. Hulde en dank!

“Waarom overschot weggooien als een ander er blij mee is?”

De Groente & Fruitbrigade voor Voedselbanken (GFB) is continu op zoek naar telers en handelaren die hun overschot aan de stichting willen doneren. De GFB verspreidt die overschotten onder de 176 voedselbanken in heel Nederland, zodat klanten van voedselbanken verse groenten en fruit kunnen krijgen.

Daar zijn de voedselbanken én hun klanten in heel Nederland mee geholpen. Maar voor telers en handelaren zitten er net zo goed voordelen aan samenwerken met de Groente & Fruitbrigade voor Voedselbanken. Mart Valstar, oud-CEO van groente- en fruitgroothandel Best Fresh, vertelt welke dat zijn.

Van overschot tot donatie

“We gooien als telers en handelaars zoveel weg. Als je daar iemand anders blij mee kunt maken, dan is dat toch een logische zet?” Valstar was vanuit Best Fresh vanaf het begin betrokken bij de Groente & Fruitbrigade. Het bedrijf stelde een loods en een heftruck beschikbaar, en heel veel groente en fruit. Hij legt uit dat telers en groothandels overschotten op verschillende manieren toch proberen weg te zetten, maar dat er ook restpartijen overblijven. “Dat hoort erbij. En dat wordt vaak weggegooid. Maar je kunt er dus ook voor kiezen je groente en fruit weg te geven aan de Groente- en Fruitbrigade.” Daarmee lost een teler of groothandel niet alleen dat overschot op, maar helpt hij ook de voedselbanken in Nederland. “Eigenlijk verwaard je de groente en fruit hiermee op een hele maatschappelijke manier”, zegt Valstar.

Obstakels

Natuurlijk waren er in het begin zaken die telers en handelaren tegenhielden hun restpartijen te doneren aan de Groente & Fruitbrigade. Een praktisch voorbeeld: het fust. “Als teler doneer je bijvoorbeeld een vrachtwagen met gele paprika’s, maar dat fust is veel geld waard. Dat wil je terug hebben”, legt Valstar uit. Daarom heeft de Groente & Fruitbrigade een fustadministratie, zodat de inleverwaarde van fust ook weer bij de teler of handelaar terugkomt. Een ander obstakel was het vervoer. “Een teler die kilometers verderop zit, wil misschien best zijn overschot doneren. Maar hij gaat er niet die afstand voor rijden of transportkosten betalen.” Logisch. Dus halen vrachtwagens van de Groente & Fruitbrigade dagelijks in donaties op.

Simpel

Groente en fruit doneren is (uiteraard) gratis en kost weinig inspanning, zegt Valstar. En het komt bij mensen terecht die het echt nodig hebben. “Wij zitten in een gezonde sector, en gezond eten is ontzettend belangrijk. Helaas is dat niet altijd mogelijk voor mensen die in armoede leven.” Voor Valstar een belangrijke reden om de Groente & Fruitbrigade te ondersteunen. Eerder via Best Fresh, nu ook als bestuurslid. “Waarom je je overschot zou doneren? Het is eigenlijk heel simpel. Jij hebt iets over waar je een ander blij mee maakt, en je lost je eigen probleem op.”

Destijds was Best Fresh de eerste leverancier van de Groente & Fruitbrigade. Er zijn steeds meer telers en handelaren aangehaakt, zegt Valstar. “Gelukkig zie ik steeds meer collega’s hun overschotten doneren. Dat is natuurlijk fantastisch.”

foto persbericht challenge U-Forward

Foto: Peter van Dam
Tekst: Eline Lagendijk

Over de Groente & Fruitbrigade voor Voedselbanken
De Groente & Fruitbrigade voor Voedselbanken is opgericht in 2018. De GFB verspreidt die overschotten onder voedselbanken in Nederland, zodat klanten van voedselbanken verse groenten en fruit kunnen krijgen. Elk groente- en fruitproduct dat nog een aantal dagen voldoende vers is en geschikt is voor menselijke consumptie kan worden gered. Dat gebeurt vanuit drie distributiecentra, in Poeldijk, Venlo en Nagele.

Meer weten over samenwerken met de Groente & Fruitbrigade? Of doneren als teler of handelaar? Neem contact op met info@groentefruitbrigade.nl.

Open dag locatie Nagele

cheque Rabo Impactfonds

Heb je altijd al eens een kijkje willen nemen bij de Groente & Fruitbrigade op locatie? Nu is je kans!

Woensdag 29 mei kun je op onze locatie in Nagele (gemeente Noordoostpolder) terecht om te zien en te horen hoe we donaties van groente en fruit binnenhalen, verwerken en op weg sturen richting de lokale voedselbanken. Wees welkom!

📍: Eggestraat 37-39 in Nagele
📆: wo 29 mei, van 10 tot 15.30 uur

De open dag is in samenwerking met Mag Er Zijn . Ook zij zetten de deuren open op locatie Eggestraat.

#samenvoordevoedselbank #opendag #komjeook