Nature’s Pride Foundation doneert aan Groente & Fruitbrigade

De Nature’s Pride Foundation heeft een donatie aan ons gedaan en hiermee hebben wij een compacte vrachtwagen aangeschaft. Met deze wagen kunnen wij zelf rechtstreeks groente en fruit bij donateurs ophalen en de logistiek beter plannen.

Willem van Prooijen, voorzitter van de Groente & Fruitbrigade is enthousiast: “Nature’s Pride is één van de trouwste en belangrijkste leveranciers van de Groente & Fruitbrigade. Wekelijks krijgen wij van hen avocado en mango geleverd. Onze samenwerking, nu al bijna twee jaar, krijgt een extra impuls dankzij de financiële support uit de Nature’s Pride Foundation. Met de eigen vrachtwagen kunnen we de aanvoer vanuit leveranciers efficiënter inrichten. Ons volume zal toenemen tegen lagere logistieke kosten”. 

Ook de Nature’s Pride Foundation is verheugd over de samenwerking met ons. Erik Molendijk, voorzitter van de Foundation: “Nature’s Pride Foundation ondersteunt projecten die bijdragen aan een gezonde levensstijl en kansrijke leefomgeving. We doen veel projecten in landen waar onze exotische groente en fruit vandaan komen. Daarom is het mooi om nu in eigen land een prachtig initiatief als de Groente & Fruitbrigade verder op weg te helpen”.

Wij willen Nature’s Pride hartelijk danken voor hun steun.

Anbi informatie

ANBI informatie Stichting Groente en Fruit voor Voedselbanken

Wij zijn een ANBI en als zodanig mogen giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet worden afgetrokken bij de inkomstenbelastingaangifte. Klik hier voor meer informatie. 

Naam instelling
Stichting Groente & Fruit voor Voedselbanken

RSIN nummer
859000862

Contactgegevens
Meidoornkade 19
3992 AG Houten
info@groentefruitbrigade.nl
KvK 72136804

Doelstelling
Voedselbankklanten voorzien van groente en fruit en het verminderen van verspilling van groente en fruit

Beleidsplan
Groente & Fruitbrigade Beleidsplan

Bestuurssamenstelling
Zie pagina “Over ons”

Beloningsbeleid
Al het werk wordt verricht door vrijwilligers en onkosten worden vergoed. Er zijn geen loonkosten.

Verslag activiteiten
Conform de statuten wordt jaarlijks door een externe accountant een financieel verslag opgesteld.

Financiële verantwoording
Het bestuur van de stichting is conform de statuten verplicht om jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de staat van baten en lasten van de stichting op te maken. Klik hier als u het jaarverslag van 2022 wilt lezen.